Nittedal stasjon

 

Denne måneden skal formannskapet og kommunestyret diskutere Nittedal stasjon for andre gang. Kom gjerne på møtene og hør diskusjonen. Sakspapirene ligger nå ute.

Sakens dokumenter kan leses her

 

Sakens gang

Dersom kommunestyret fatter vedtak denne måneden ser BaneNor for seg at de vil starte bygging i 2021. De antar hele prosjektet vil ta rundt ni måneder for både spor og stasjon. De kan jobbe nesten hele året, men tar ofte en liten pause i den verste vinterperioden.

Når de starter forprosjekt senere i år vil de utnevne en kommunikasjonsansvarlig som har kontakt med innbyggerne i nabolaget og som hjelper med støyskjerm og hotellovernatting dersom det trengs i byggeperioden. Vi kan forvente buss for tog og noe begrenset parkering i deler av byggeperioden før stasjonen er oppgradert og forlenget krysningsspor står klart i 2022.

 

Fordeler ved forlenget krysningsspor

Flere sitteplasser på toget til Oslo & raskere tog

Lengre plattform betyr at NSB kan kjøre dobbelt flirt-tog. Det blir også bedre flyt for togreisende fordi tog kan møtes uten å stoppe. Når alle tiltak på Gjøvikbanen er gjennomført vil reisetiden til Oslo bli kortere fordi NSB ikke trenger legge inn ventetid.

Stasjonen blir pusset opp

Uten forlenget spor blir det ikke oppusset stasjon – og dermed ikke lengre plattform, flere sitteplasser og raskere reise til Oslo.

Trygg tilgang til plattform 2

Ved oppgradering av stasjonen kommer ny over- eller undergang til plattform 2 som er trygg, lys og med rampe eller heis.

Ikke høye trapper inn til toget

Barnevogner og rullestoler kan kjøre rett inn på toget.

Mer sykkelparkering

Sykkelparkering blir vesentlig utvidet og alle sykler får parkere under tak. Det blir sykkelhotell for dyre sykler.

Støyskjerming for naboer

Uten forlenget krysningsspor vil det uansett bli lengre godstog, men naboene vil ikke få støyskjerm med mindre sporet blir oppgradert.

Flere parkeringsplasser

Planen åpner for at det kan bli flere parkeringsplasser på begge sider av sporet.

Mer bussparkering

Blir plass til opptil tre busser av gangen.

 

Hva er myter?

Det finnes andre steder å ha krysningsspor

BaneNor har sett på alle alternativer på denne strekningen av Gjøvikbanen, og Nittedal stasjon er det eneste realistiske alternativet. Gjøvikbanen er generelt kupert, men på Nittedal stasjon er det nesten flatt. Krysningsspor kan ikke ligge i områder med helling større enn 12,5 promille. Godstrafikken vil flyte bedre fordi dette krysset ligger i god avstand til de andre lange krysningssporene på Sandermosen, Åneby og Jenserud.

Dette blir eneste krysningssporet mellom Oslo og Roa

Det finnes allerede flere andre krysningsspor, siden man må ha mulighet til å møte tog flere steder for å få både passasjertog og godstrafikk til å flyte.

Forlenget krysningsspor fører til mer godstrafikk

Det er et internasjonalt mål å kutte biltrafikk og tungtrafikk på veiene. Både pendlere og godstrafikk vil øke – uansett om det blir oppgradert krysningsspor på Nittedal stasjon eller ikke. I dag er det 5-8 godstog som går forbi Nittedal hver dag. Innen 2040 kan dette komme opp i litt over 20 tog om dagen, men med nye krav om stillegående tog, så blir det faktisk til slutt mindre støy enn det er i dag – selv om det blir flere tog.

Det vil føre til mere støy

Det bråker mer når et godstog må stoppe enn når det får kjøre uten stans. Med lengre krysningsspor og «samtidig innkjøring» (SI), kan tog passere hverandre sakte heller enn å stoppe.

Det blir et nytt krysningsspor

Det er allerede et krysningsspor på Nittedal stasjon, så dette er ikke et nytt spor. BaneNor vil forlenge det som allerede finnes.

Støyrapporten viser forventet støy

Nei, rapporten viser det verste støynivået på den verste dagen. Det forventes at støyen blir mindre.

Øker godstrafikken på Gjøvikbanen får naboene støyskjerm

Nei, naboene langs sporet i Nittedal får ikke noe støyskjerm om det blir mere godstrafikk på Gjøvikbanen. Dette får de kun dersom det blir forlenget krysningsspor.

 

Tidligere saksdokumenter og saksgang kan leses her

Publisert av Planavdelingen. Sist endret 06.02.2018
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering