Helsestasjonens forside

Helsestasjonen tilbyr:

  • helsesøster og lege som foretar systematiske og målrettede helseundersøkelser.
  • vaksinering etter nasjonalt barnevaksinasjonsprogram.
  • helseopplysning og veiledning til foreldre, bl.a. om barns utvikling og tilknytting, søvn, ernæring, renslighet, ulykkesforebyggende arbeid, grensesetting.
  • samarbeid med og henvisning til andre instanser ved behov. Det kan være; fysioterapitjeneste, familieteam, pedagogisk psykologisk tjeneste, fastlege, tannhelsetjenesten, psykiatritjenesten, barnevernet og spesialisthelsetjenesten.
  • hjemmebesøk til alle med nyfødt barn.
  • barselgrupper som fortsetter som selvstyrte nettverksgrupper.
  • individuelle samtaler eller samtalegrupper om ulike temaer.
Fant du det du lette etter?

Om oss

Gjennom tett oppfølging og flinke fagfolk legger vi til rette for barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. 

Finn oss

Kart
Nittedal helsestasjon

Hellinga 8
1481 Hagan

Tlf Tlf. 67 07 38 90
Fax 67 07 38 91

Epost

 
Login for redigering