Om plansystemet

Styringsdokumentene i Nittedal kommune påvirker hverandre slik figuren viser. 

Planhierarkiet 2 - Klikk for stort bilde

Plansystemet og revisjonen av det blir definert i kommunens planstrategi

Sist endret 10.12.2014
Planer og budsjetter

Årsmeldinger

Rådmannen rapporterer til kommunestyret på driften av administrasjonen.  

Handlingsplan og budsjett

planhierarki handlingsplan

Kommunestyret vedtar hver desember handlingsplaner for neste fireårsperiode og budsjett for neste år.

I forkant av vedtaket er brede prosesser både administrativt og politisk.

Eiendomsdriften er skilt ut i et eget foretak, og det vedtas derfor en egen plan for Nittedal-eiendom KF.

Gå til handlingsplan- og budsjettoversikt

Virksomhetsplaner

planhierarki - virksomhetsplaner

De forskjellige enheter og virksomheter lager sine egne årsplaner basert på handlingsplanen.

 

Temaplaner

planhierarki - temaplaner

En temaplan utdyper kommuneplanen gjennom å gi strategier og tiltak innenfor et bestemt fagområde.

Kommuneplanen

planhierarki kommuneplan

Dette overordnede dokumentet for all kommunal planlegging skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. Den består av en samfunnsdel og en arealdel og har et langsiktig perspektiv. 

Gå til vedtatt kommuneplan (2015–2027)

Gå til tidligere kommuneplan (2009–2020)

Strategiske styringsmål

Nittedal kommunes strategiske styringsmål - med tekst

De åtte målene er overordnet for all planlegging i Nittedal kommune. Fem av dem handler om leveransene til innbyggerne, og tre omhandler administrative forutsetninger å få til de fem første. 

Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering