Høringer og kunngjøringer

Planer og forskrifter som nå er ute til høring og offentlig ettersyn og kunngjøringer finner du her: 

Sist endret 19.10.2016
Høringer og kunngjøringer

Kommunestyret vedtok 28.05.18 ny forskrift om åpen brenning.

Formannskapet besluttet 11. juni 2018 å sende forslaget til temaplan for kultur 2019 – 2022 på åpen høring med høringsfrist 30. august. Høringsfristen har nå gått ut, og det har kommet inn fem høringsuttalelser.

 

 

Kommunen mottar årlig bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling. 

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering