Temaplaner

planhierarki - temaplaner - Klikk for stort bilde

En temaplan utdyper kommuneplanen gjennom å gi strategier og tiltak innenfor et bestemt fagområde.

planstrategien heter det: 

"Ikke alle tema trenger sin egen plan. Tema som gjelder alle sektorer, f.eks. folkehelse og klima og energi, er det naturlig at omhandles grundig i kommuneplanen. For andre tema kan det være hensiktsmessig med bl.a. et temakart i kommuneplanens arealdel, i stedet for en egen plan. (...)

Sektorenes temaplaner skal så langt mulig bygges opp med en strategidel og en tiltaksdel, der strategidelen skal gjelde for 4 år, mens tiltaksdelen skal gjennomgås oftere, for eksempel hvert 2. år. Sektorplanenes tiltaksdeler skal også følges opp i de årlige handlingsplanene."

Her er en sektorvis oversikt over gjeldende temaplaner:

Helse og omsorg

Oppvekst og utdanning

Miljø og samfunnsutvikling

Stab og støtte

Sist endret 27.09.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering