Avlastning

Avlastning er hjelp til omsorgsyter. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Det skal ikke betales for.

Søke om avlastning

 

Avlastning i bolig

Avlastning for mennesker med funksjonsnedsettelse er en lovpålagt tjeneste. Institusjonsavlastningen gis ved Nittedal avlastningssenter.

Avlastning i institusjon

Tidsavgrenset avlastning for personer som har omsorgsoppgaver i hjemmet. Personen som til vanlig mottar hjelpen hjemme, får et tidsbegrenset opphold i institusjon. I Nittedal gis denne avlastningen på Døli pleie- og omsorgssenter.

Avlastning individuelle tiltak

I individuelle avlastningstiltak gis tjenester på døgn- og timesbasis, enten ved at barnet bor hos avlaster noen døgn per måned, eller ved at familien har avlaster noen timer per uke etter behov. Ulike typer avlastningstiltak kan kombineres ut fra familiens behov.

Sist endret 05.01.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Se også

 
Login for redigering