Demensomsorg

Mennesker med demens er ingen ensartet gruppe. Som alle andre har de ulike behov og interesser. God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og å iverksette individuelt tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. 

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse på en gruppe hjernesykdommer som medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endring av atferd.

Tilstanden fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv. Personen som rammes blir sykere etter hvert som tiden går, og blir etter hvert mer og mer avhengig av hjelp fra andre.

Hvorfor er demensutredning viktig?

  • Utelukke andre sykdommer som har lignende symptomer
  • Vurdering av medisiner
  • Tilrettelegging av hjemmesituasjonen
  • Sette i gang rett tiltak til rett tid

Ønsker du å lese mer om demens?

Demenslinjen
815 33 032

 
institusjonsenheten - logo 2013.png - Klikk for stort bilde
Sist endret 05.01.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Brennaveien 22, 1481 Hagan
Leder Skytta demenssenter
Leder dagsentrene i Enhet for institusjon
Demenskoordinator
 
Login for redigering