Samtalegruppe for pårørende

Målgruppe: Alle som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Kostnad: Gratis.

Tidspunkt: Kurset går på høsten. Ta kontakt for å få vite når neste kurs starter.

Innhold: Endringer i sykdomsforløpet kan gi en følelse av uforutsigbarhet, da pårørende stadig må orientere seg på nytt. Mange pårørende kan samtidig oppleve omsorgsrollen som meningsfull. Flytting til institusjon kan innebære både lettelse og sorg for pårørende. Å dele hverdagserfaringer med andre kan redusere belastning og bidra til at man håndterer praktiske og følelsesmessige utfordringer bedre. 

Metode: Samtale med andre pårørende, i gruppe som ledes av en fagperson.

Påmelding:
Hvis du har spørsmål eller vil melde deg på, så kan du ta kontakt.

Sist endret 14.03.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Demenskoordinator
 
Login for redigering