Boligkontoret

Boligkontoret skal bistå vanskeligstilte på boligmarkedet med:

  • Søknad om startlån, tilskudd og bostøtte
  • Boligfremskaffelse for de som av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold ikke klarer å fremskaffe bolig på egen hånd
  • Boveiledning for de som har utfordringer med det å bo eller som står i fare for å miste sin bolig
  • Råd og veiledning for de som leier kommunal utleiebolig og som ønsker å forbedre sine muligheter i det ordinære boligmarkedet
  • Boplan for de som leier kommunal bolig

Oversikt over boliger

I Nittedal kommune har vi følgende kommunalt disponerte boliger:

Ordinære utleieboliger

  • Dette er leiligheter i borettslag, sameier og kommunalt eide boligkompleks.

Boliger med tilknyttede tjenester

Boliger med tildelingsrett

Her kan du lese våre politiske retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger

Hvordan søke om hjelp til å skaffe bolig?

Søknad om hjelp til å skaffe bolig kan du sende i posten til Boligkontoret eller levere på Servicetorget på Rådhuset.

Her kan du søke om kommunalt disponert bolig   

Hvordan søke økonomisk støtte?

Søknader om startlån, tilskudd og bostøtte søkes gjennom innlogging på eksterne sider.
NB! Det er krav om 2 års forutgående botid i kommunen på søknadstidspunktet for startlån.

Her kan du søke om startlån og tilskudd

Her kan du søke om bostøtte

Sist endret 10.09.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Postboks 63, 1483 Hagan
Leder boligkontoret
Rådgiver
Konsulent boligforvaltning
Konsulent bolig og veiledning
Konsulent bolig og økonomiske virkemidler
Konsulent utleiemegling
Astrid Hexeberg Grøtt
Gunn-Tone Hammervold
Heidi Sveia Ruud

Se også

 
Login for redigering