Boplan

 En hjelp for deg som leier kommunal bolig.

Kommunale utleieboliger er ment å være en midlertidig løsning og et utgangspunkt for å komme videre med ulike utfordringer i livet. Målet med å leie kommunal utleiebolig er å stabilisere livssituasjonen og få trygghet til å legge planer for hvordan du vil bo i fremtiden. Leietiden er gjerne 3-5 år. På lang sikt vil det lønne seg økonomisk å eie bolig og ikke leie. Dersom du eier egen bolig er du dessuten sikret en stabil bosituasjon i et bomiljø der du velger å bo.

Hvorfor lage boplan?

En boplan kan hjelpe deg med å forbedre dine muligheter i det private boligmarkedet og/ eller mestre ditt boforhold.

Din boplan

Boplanen skal si noe om:

  • hvordan du ønsker å bo i fremtiden
  • hvordan du kan bruke tiden som leietaker til å forberede deg på å kjøpe din egen bolig eller leie bolig i det private markedet
  • hvordan du sikrer at du får en god og trygg bosituasjon
  • hvordan du kan samarbeide med kommunen for å nå dine mål

Hvordan får du din boplan?

Boligkontoret tilbyr å lage en boplan sammen med deg for hvordan tiden i kommunal utleiebolig skal brukes.

Ta kontakt med boligkontoret om du har spørsmål eller ønsker en boplan.

Sist endret 15.08.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Postboks 63, 1483 Hagan
Konsulent bolig og veiledning
 
Login for redigering