Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Tjenesten praktisk bistand skal bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet og/eller gi praktisk bistand slik at den enkelte kan bli boende i eget hjem. Hjelpen kan ytes på ulike måter i hjemmet.

 

Gjennom individuelle vurderinger og avklaring av gjensidige forventninger, er målet hverdags- og egenmestring, og/eller som mer varig hjelp som skal kompensere for varig nedsatt evne til å utføre nødvendige oppgaver i hjemmet.
Hjelpen kan gis av mange ulike instanser i kommunen og på flere måter.

Søke om praktisk bistand

 
Sist endret 19.01.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Se også

Se også (1)
 
Login for redigering