Opphold i sykehjem

Korttidsopphold (inkludert avlastning og rehabilitering)

I Nittedal gis det tilbud om korttidsopphold ved Døli pleie- og omsorgssenter. Korttidsavdelingen har fokus på pleie, omsorg og rehabilitering i tilrettelagte omgivelser.

Korttidsoppholdene er tidsbegrensede og har ulike formål; vurdering av hjelpebehov, som avlastning for pårørende, for forebygging eller heving av funksjonsnivå. 

Langtidsopphold

Langtidsplass i sykehjem er høyeste trinn i kommunens omsorgstrapp.  Ingen brukere innvilges i utgangspunktet langtidsopphold uten å ha vært igjennom et korttidsopphold hvor behov og funksjonsnivå er kartlagt. Tjenesten kan passe for deg som har behov for omfattende hjelp og tilsyn i hverdagen som følge av nedsatt funksjonsevne eller kognitiv svikt.

Begge sykehjemmene kan gi et tilrettelagt omsorgstilbud til deg som har behov for langtidsopphold, uansett årsak. Skytta demenssenter gir kun tilbud til personer med ulike demenssykdommer mens Døli pleie- og omsorgssenter gir tilbud til alle.

Søk om sykehjemsplass

institusjonsenheten - logo 2013.png - Klikk for stort bilde

Sist endret 28.04.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Se også

 
Login for redigering