Avdeling bolig- og oppfølging psykisk helse og rus

Vårt faglige utgangspunkt er recovery.

Recovery handler om å skape seg et meningsfullt og tilfredsstillende liv, både med og uten symptomer som kan komme og gå. Vi tror at bedring skjer i dine hverdagslige omgivelser og vi er opptatt av en helhetlig tilnærming når vi skal hjelpe.

Våre verdier:

Verdi 1: Du klarer det, vi vil hjelpe

Verdi 2: Ditt perspektiv er utgangspunkt for den hjelpen vi skal gi

Verdi 3: Du treffer dine beslutninger

Verdi 4: Psykiske helse- og rus utfordringer er normalt. Livet går opp og ned

Oppfølging psykisk helse og rus

Vi gir oppfølging til personer som opplever vansker med å fungere i det daglige på grunn av psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer.

Ved spørsmål, kontakt avdelingsleder eller Enhet for tildeling og forebygging.

Søke om oppfølging

Oppfølging ungdom

Er du ungdom/ung voksen og har falt ut av skole eller jobb?

Det er sammensatte årsaker til at man ikke fullfører skolen eller klarer å stå i jobb. Ofte kan årsaken henge sammen med at man sliter med sin psykiske helse. Sammen med deg og ditt nettverk ønsker vi å bidra til at du kan gå opp nye veier for å nå dine mål. Vi samarbeider med NAV, ungdomsteamet, skole, bedrifter, BUP/DPS, eller andre som det vil være naturlig å samarbeide med.

Vårt mål er å hjelpe deg med det som er viktig for nettopp deg.

Du kan søke selv, eller bli henvist fra andre.

Ved spørsmål, kontakt miljøarbeider eller Enhet for tildeling og forebygging.

Søke om oppfølging

Bofellesskap

Vargveien bofellesskap er for deg som på grunn av psykiske lidelser har behov for å bo i en heldøgns omsorgsbolig. Bofellesskapet består av 6 boenheter, avlastningshybel og personalbase. Bofellesskapet skal være et trygt, godt og utviklende sted å bo.

Søke om bolig

 

Sist endret 08.12.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Vargveien 3, 1488 Hakadal
Leder bolig- og oppfølgingstjeneste

IMG_2898

Miljøarbeider ungdom

Se også

Se også (1)
 
Login for redigering