Inn på tunet - psykisk helse og rus

Tilbudet er til deg som av en eller annen grunn ikke er i arbeid eller skole, og som trenger et alternativ. Dagtilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt for deg med psykiske helseutfordringer.   

 Vi kan tilby:

  • Gårdsarbeid
  • Tur
  • Sosialt fellesskap
  • Musikkgrupper

Søke om plass på Inn på tunet

Sist endret 16.05.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Spesialsykepleier Fagteam psykisk helse og rus
 
Login for redigering