Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktisk bistand på for deg som har sammensatte behov, og som ønsker å ha et aktivt og selvstendig liv. Tjenesten er brukerstyrt og du bestemmer selv hvem som skal utføre assistansen for deg.

Kommunen vil først vurdere ditt omsorgsbehov og skal sikre at du får nødvendige helse- og omsorgstjenester.  Etter en individuell vurdering og i samarbeid med deg kan kommunen velge å organisere tjenestene du trenger som brukerstyrt personlig assistanse.

Hva forventer tjenesten av deg?

Ordningen brukerstyrt personlig assistanse stiller en del krav til deg som mottaker av tjenesten. Du skal selv skal være arbeidsleder for assistentene, organisere hjelpen og gi opplæring i dine behov. I enkelte tilfeller kan imidlertid noen andre være arbeidsleder i den omsorgstrengende sitt sted. Som regel vil dette være en nær pårørende.

Som arbeidsleder har du blant annet ansvar for ansettelser, medarbeidersamtaler og å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for dine ansatte. Du må også sørge for at dine tildelte assistenttimer benyttes for å ivareta dine behov.  Hvor mange timer du får tildelt vil fremkomme av kommunens vedtak.

Hvem passer tjenesten for?

Tjenesten passer for deg som har store pleie og omsorgsbehov, og som ønsker å leve et aktivt og selvstendig liv. Du eller en nær pårørende må kunne være arbeidsleder og organisere ordningen i form av å rekruttere assistenter og gi opplæring i dine behov. Du må sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for dine ansatte.

Søke om BPA

Sist endret 04.12.2014
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

 
Login for redigering