Individuell plan (IP)

 

Mottar du flere typer helse- og omsorgstjenester fra kommunen over lang tid, kan du ha rett til å få en individuell plan. Hensikten er å se alle tjenestene du mottar i sammenheng med hverandre, slik at du får større trygghet og forutsigbarhet og et mest mulig helhetlig og tilpasset tilbud.

Det er ikke nødvendig å ha individuell plan for alle tjenester, bare for de tjenestene det kan være nyttig å koordinere. Det er heller ikke noe krav å ha en individuell plan selv om du mottar flere tjenester, og planen kan ikke utarbeides uten ditt samtykke. Du, eller dine pårørende, må selv være aktivt med i hele planprosessen. Den gir ikke flere rettigheter, men skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tjenesteapparatet og mellom de ulike tjenesteyterne.

Søknad og saksbehandling

Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering.Får du innvilget din søknad, vil du bli tildelt en koordinator som vil ta kontakt med deg.

Søke om individuell plan (PDF, 11 kB)
Sist endret 06.01.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

 
Login for redigering