Koordinerende enhet

Målet med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det (Helsedirektoratet).

Koordinerende enhet er et kontaktpunkt for samarbeid internt og eksternt. Enheten skal kunne gi informasjon til brukere eller pasienter som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering eller rehabilitering.

Koordinerende enhet skal:

  • sørge for at tjenester ses i sammenheng
  • sikre kontinuitet i tjenesteytingen
  • bidra til at tjenesteyterne samarbeider om planlegging og organisering av tilbudene
  • tilrettelegge for brukermedvirkning
Sist endret 21.11.2014
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

 
Login for redigering