Omsorgslønn

Omsorgslønn er et økonomisk bidrag til pårørende eller frivillige som yter omsorg for personer med et omfattende omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Det er ingen aldersgrenser for tjenesten.

En forutsetning for å motta omsorgslønn er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem. Omsorgen som ytes skal være frivillig og omsorgslønn vurderes i samråd med omsorgsyteren.

Ved vurdering av omsorgslønn vil kommunen ta hensyn til hvilke andre tjenester som mottas og om det er søkt hjelpestønad. Omsorgslønn er en tilleggsytelse til hjelpestønad, og kommunen kan stille krav om at hjelpestønad søkes før det tas stilling til en søknad om omsorgslønn. Som søker plikter du å opplyse om annen hjelp eller ytelser som mottas.

Tjenesten søkes ved Tildeling.

Sist endret 24.03.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

 
Login for redigering