Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vi har flere tilrettelagte boliger/leiligheter spredt rundt i kommunen . Vårt arbeid tar sikte på at beboerne opprettholder dagliglivets ferdigheter,selvstendighet og nettverk, ut i fra beboerens individuelle behov.

Brennaveien bosenter

5 boenheter med fellesareal og personalbase.
Besøksadresse:
Brennaveien 20 A
1481 Hagan
Telefon: 67 05 93 68

Kruttverket borettslag

8 boenheter med fellesareal og personalbase. Beboerne er andelseiere.
Besøksadresse:
Gudrun Mostues vei 41
1482 Nittedal
Telefon: 902 96 217

Myrveien

7 boenheter med fellesareal og personalbase.
Besøksadresse:
Myrveien 26
1482 Nittedal
Telefon vaktrom: 67 05 93 55
Telefon kontor: 67 05 93 56

Rotnesbeitet borettslag

7 boenheter med fellesareal og personalbase.Beboerne er andelseiere.
Besøksadresse:
Stasjonsveien 9
Leilighet 13B
1482 Nittedal
Telefon: 948 07 533
 

Skyttatunet bofellesskap

7 boenheter med fellesareal og personalbase. Beboerne er andelseiere.
Besøksadresse:
Bevregrasveien 1
1481 Hagan
Telefon: 63 79 14 61

Ulvefaret

10 boenheter med fellesareal og personalbase.
Besøksadresse:
Ulvefaret 119
1488 Hakadal
Telefon: 922 80 179

Søke om bolig

Sist endret 01.03.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Leder Brennaveien
Leder Kruttverket og Rotnesbeitet brl.

Avdelingsleder, Rotnesbeitet

Leder Ulvefaret
Leder Skyttatunet
Konstituert leder Myrveien
 
Login for redigering