Kurs for ansatte

Vivat – kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare»

Et to–dagers kurs som hjelper deg å hjelpe mennesker i selvmordsfare.

Målgruppe: Ansatte, først og fremst helse- og sosialpersonell, politi, fagpersoner i skolen, kirkelig ansatte, personalansvarlige. Eventuelt frivillige hjelpere.

Tidspunkt: Kurset holdes to ganger i året. Ta kontakt med fysioterapeut i fagteam for å få vite når neste kurs starter.

Innhold: Målsettingen er at kursdeltakerne etter kurset skal være mer kompetente og tryggere i å intervenere i akutte selvmordskriser. På kurset lærer du å:

  • Fange opp mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
  • Stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  • Hjelpe personer i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
  • Lage og implementere en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
  • Bruke lokale ressurser i krisehjelp

Metode: Forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Påmelding: Invitasjon sendes ut på e-post til alle ansatte to ganger i året. Ta kontakt med din nærmeste leder hvis du ønsker å delta.

Motiverende intervju

Et 5 timers kurs som lærer deg kommunikasjonsteknikker.

Målgruppe: Ansatte.

Tidspunkt: Kurset holdes etter behov.

Innhold: Målsettingen er at kursdeltakerne etter kurset skal være mer kompetente og tryggere i å kommunisere, spesielt i forhold til å hjelpe mennesker med endringer. Du lærer å bruke ulike verktøy.

Metode: Forelesning, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Påmelding: Ta kontakt med Prosjektleder for læring og mestring om du/dere er interessert i et kurs.

Sist endret 18.06.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Fysioterapeut Fagteam psykisk helse og rus

 

 

Prosjektleder læring og mestring (LMS)
 
Login for redigering