Sunn start– tilpasset helseinformasjon for personer med migrasjonsbakgrunn

Målgruppe: Nyankomne innvandrere med flyktningbakgrunn, familiegjenforente og asylsøkere, men kan også være nyttig for de som har vært i landet en stund.

Gis som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet for flyktninger i Nittedal.

Kostnad: Gratis.

Tidspunkt: Kurset går kontinuerlig, og alle som er i introduksjonsprogrammet tilbys undervisningen.

Innhold: Forebyggende og helsefremmende informasjon, hvor målsettingen er å bedre kunne ivareta sin psykiske helse. Temaer som omhandles er:

  • Hva er psykiske plager?
  • Skal man alltid ha det bra?
  • Kan vår psykiske helse påvirkes av vanskelige opplevelser?
  • Hva er de vanligste psykiske plagene?
  • Kan psykiske plager kjennes på kroppen?
  • Hva kan man selv gjøre?
  • Hvordan be om hjelp?

Metode: Undervisning, refleksjon og diskusjon.

Sist endret 18.06.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Fysioterapeut Fagteam psykisk helse og rus

 

 

Se også

 
Login for redigering