Ungdomsteam i Nittedal

Ungdomsteam er et frivillig tilbud til deg som har utviklet vansker og som kan trenge hjelp fra flere hold.  

Ungdomsteamet kan hjelpe og støtte deg dersom du opplever utfordringer knyttet til skole, jobb eller helse.

Med vansker menes for eksempel rusmiddelbruk, isolasjon, høyt skolefravær, utagerende atferd, samt fysiske og psykiske vansker.

Ungdomsteamet vil bestå av ulike hjelpere etter behov, som vil møtes jevnlig sammen med deg og samarbeide om dine mål.

Hvem kan ta kontakt for hjelp av Ungdomsteam?

Dersom du eller noen i din omgangskrets, for eksempel foreldre, lærer, utekontakt eller annen voksen er bekymret, kan dere ta kontakt.

Aldersgruppen for ungdomsteam er fra 16-24 år (+). Dette inkluderer også siste halvår på ungdomsskolen.

Hvordan få hjelp av Ungdomsteam?

  1. Ta kontakt med helsesøster på Bjertnes videregående skole eller Helsestasjon for ungdom for en samtale. Du kan også ta direkte kontakt med ungdomskoordinator.
  2. Helsesøster formidler kontakt med ungdomskoordinator ved behov for ungdomsteam hvis du ønsker dette.
  3. Du og ungdomskoordinator lager en arbeidsplan og inviterer aktuelle hjelpere til første møte i ungdomsteamet. Ungdomskoordinator deltar på første møte sammen med deg.
  4. Ungdomsteamet møtes jevnlig sammen med deg og samarbeider mot felles mål. Med god og koordinert hjelp når du dine mål.

Ungdomskoordinator trekker seg ut av teamet etter første møtet, med mindre ungdomskoordinator skal følge deg over tid gjennom NAV.

Samarbeid skal være prøvd først

Dersom du får hjelp fra flere tjenesteytere, bør de ulike tjenestene prøve å samarbeide om å finne gode løsninger sammen med deg før det tas kontakt om ungdomsteam. Alle saker bør forsøkes løst på lavest mulig nivå.

Taushetsplikt

Helsesøster og ungdomskoordinator har taushetsplikt. Dersom aktuelle hjelpere skal samarbeide med deg, må du signere på fritak fra taushetsplikt for de aktuelle partene i Ungdomsteamet.

Hvis du er mellom 16 - 18 år vil foreldre/foresatte bli orientert eller invitert inn i teamet etter samtykke fra deg.

Samarbeidspartnere i ungdomsteam

Les mer om hjelpetilbudet til ungdom i Nittedal

Samarbeider tett om ungdom i Nittedal (artikkel)
 

Sist endret 11.05.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Helsesøster
Ungdomskoordinator
 
Login for redigering