Rehabiliteringstjenester

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. St.meld.21 (98-99)

Hvis du blir rammet av skade eller sykdom kan du få tilbud om rehabilitering. Tjenesten kan omfatte oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og/eller andre. Målet er at du skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Dersom du ikke kan motta rehabilitering i hjemmet kan du få tilbud om rehabilitering i institusjon, på Døli pleie- og omsorgssenter.

Søke om rehabiliteringstjenester

Sist endret 21.02.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Se også

Se også (1)
 
Login for redigering