Samhandling

«Samhandling er et uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte.» St.meld.nr. 47

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

KAD er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter med diagnoser og problemstillinger som er utredet eller avklart før innleggelse. For noen pasienter kan de tilby observasjon og utredning.
For å få plass må pasienten være vurdert av lege (fastlege, legevakt eller et akuttmottak). Legen kan henvise for innleggelse etter å ha konferert med KAD-legen.

KAD er døgnbemannet med lege og sykepleiere, og har tilgang på røntgen- og laboratorietjenester. De samarbeider tett med fastlege, legevakt, akuttmottak på sykehus, hjemmesykepleien og kommunale tjenestekontor.

Nedre Romerike KAD er et samarbeid mellom Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Fet og Sørum kommuner. Enheten ligger i Lillestrøm.

Kart
Kommunal akutt døgnenhet (KAD)


Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike (RSK) 

Opprettelsen av RSK skal bidra til å styrke deltagerkommunenes partsinteresser i forholdet til Ahus HF gjennom økt samhandling. RSK skal sørge for at deltagerkommunene har lett tilgjengelig oversikt over samhandlingsfeltet og bedre blir i stand til å ivareta sine nye forpliktelser i kjølvannet av samhandlingsreformen.
Gå til RSK's nettside

 

Hva er samhandlingsreformen?

Den grunnleggende ideen i samhandlingsreformen var å vri en rekke av de tjenestene sykehuset har utført over til kommunene. Fokuset er på å forebygge fremfor å bare reparere- tidlig fremfor sen innsats.
Eksempler på resultat av kommunens satsning er oppstart av frisklivsentral og innsatsteam.

Om elektronisk meldingsutveksling

 

 

 

Sist endret 21.02.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Rådgiver utviklingsteamet i helse og velferd

Rådgiver i utviklingsteamet for helse og omsorg. 

Prosjektleder "Ung i jobb"

Se også

 
Login for redigering