Elektronisk samhandling

Elektronisk meldingsutveksling.jpg - Klikk for stort bilde

 

Elektronisk meldingsutveksling er et viktig satsingsområde for å få god samhandling og informasjonsflyt mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren.

Kontaktpunkt

For telefonstøtte ta kontakt med IKT brukerstøttetelefon.

Epost sendes:

Hovedmottaker: IKTdrift@nittedal.kommune.no

Kopimottaker: robert.schou@nittedal.kommune.no

Kopimottaker: Anne.Lise.Skoglund@nittedal.kommune.no

Meldinger i produksjon med versjonsnummer

Avviksmelding (1.0)
Forespørsel (1.0)
Notat (1.0)
Svar på forespørsel (1.0)
Epikrise (1.0)
Epikrise (1.1)
Legemiddelopplysninger (1.4)
Helseopplysning ved søknad (1.5)
Helseopplysninger til lege (1.5)
Henvisning (1.0)
Innleggelsesrapport (1.5)
Innrapportering av trekk til NAV (1.0)
Innrapportering av trekk til NAV retur (1.0)
Avmelding av utskrivningsklar pasient (1.5)
Orientering om dødsfall (1.5)
Melding om innlagt pasient (1.5)
Melding om utskrevet pasient (1.5)
Medisinske opplysninger (1.5)
Orientering om tjenestetilbud (1.5)
Svarrapport (1.3)
Svarrapport (1.2)
Utskrivningsrapport (1.5)

Virksomhetssertifikat

Sertifikatene våre kan lastes ned fra Norsk Helsenett sitt adresseregister eller ved å kontakte Gerica systemansvarlig.

Rutiner

For rutiner ved bruk av elektronisk meldingsutveksling, vennligst kontakt Gerica systemansvarlig.

Sist endret 06.02.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Mandag til fredag fra 08.00 til 15.30
Gerica systemansvarlig

Se også

 
Login for redigering