Ung i jobb

Sommerjobbprosjektet ”Ung i jobb” skal gi ungdom arbeidserfaring og sykehjemsbeboerne bedre hverdager.

Ung i jobb-logo - Klikk for stort bilde iStockPhoto

Hans Kristian, Iver, Petter, Emma, Ludwig, Kristine, Emilie, Fride, Andrine og Rebekka: Tusen takk for flott innsats i sommer!

Bakgrunn

Sommerjobb er en viktig øvingsarena for unge. Ungdom rundt 16 år skal velge sin retning på utdanning og for mange er dette vanskelig når de mangler erfaring. Mange sliter med å få seg sommerjobb, spesielt gjelder dette ungdommer under 18 år.

Gjennom prosjektet får ungdommene mulighet til å få erfaringer så vel som referanser å ta med seg videre.En hyggelig bieffekt av prosjektet kan være å motivere ungdom til skolevalg, gjerne i retning av helse- og omsorgsektoren.

Sommerferien er en rolig periode på sykehjem. Mange kulturtilbud og aktiviteter tar pause i denne perioden og fast ansatte reiser på ferie.

Mål

  1. Bidra til økt kvalitet på tjenestene
  2. Bidra til at ungdom kan få førstehåndserfaring med helse- og omsorgsyrker for å øke sjansene for at de velger dette viktige arbeidsområdet når de skal utdanne seg
  3. Bidra til at både unge og eldre får en meningsfull sommer

Tiltak

Rekruttering gjennom et stort fellesintervju hvor ungdommen får møte ansatte og ledere fra sektoren, de får prøvd seg på pleie-oppgaver og blir utfordret på tanker om eksempelvis alderdom og likeverd. Gir innblikk i helse- og omsorgssektoren og forhåpentligvis en positiv erfaring med å søke jobb uansett om man går videre eller ikke.

Et titalls ungdommer mellom 15 og 18 år får tilbud om 4 ukers sommerjobb på ett av bygdas to sykehjem. De vil være ekstra ressurser i tillegg til normal bemanning og få faddere samt opplæring i 2-3 dager. Arbeidsoppgavene har fokus på aktivitet og samvær med beboere.

Finansiering og evaluering

Kommunestyret har fra 2013 bevilget kr.200.000 til prosjektet årlig.

Prosjektet ble evaluert i september 2013 og besluttet videreført på grunn av de gode tilbakemeldingene både beboere, ansatte, ledere og ungdommer ga.

Organisering

Prosjektet har god forankring i ledelsen i kommunen og kommunestyret har bevilget penger.

  • Prosjekteierstab- og støttesektoren
  • Styringsgruppe: personalsjef, enhetsleder institusjon, rådgiver helse og omsorg
  • Prosjektleder: rådgiver helse og omsorg
Sist endret 10.08.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Rådgiver utviklingsteamet i helse og velferd

Rådgiver i utviklingsteamet for helse og omsorg. 

Prosjektleder "Ung i jobb"

Se også

Ofte stilte spørsmål (1)
 
Login for redigering