Velferdsteknologi

 

Velferdsteknologi er teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, s.100

I Nittedal kommune er velferdsteknologi et satsningsområde både i Kommuneplan 2015-2027 og Handlingsplan 2014-2017 (PDF, 3 MB) og vi har vedtak på at velferdsteknologi skal vektlegges i all utbygging/ombygging (KST sak 26/12).

Det pekes på tre hovedmålsettinger:

  1. Økt egenmestring og trygghet i eget hjem
  2. Ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet
  3. Forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon

Kommunen deltok i 2015 i et leverandørutviklingsprogram (i regi av NHO, KS og Difi) som hadde til hensikt at alle anskaffelser innen velferdsteknologi skal være framtidsrettede og i tråd med kommunens overordnede IKT strategi.

 

Sist endret 21.12.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Rådgiver utviklingsteamet i helse og velferd

Rådgiver i utviklingsteamet i helse- og omsorgsektoren.

Se også

 
Login for redigering