Kommunalteknisk driftsavdeling

Vår driftsavdeling står for daglig drift, vedlikehold og overvåkning av tekniske anlegg i kommunen.

  • Drift og vedlikehold av kommunale veier, sommer og vintervedlikehold (ca 110 km)
  • Drift og vedlikehold av kommunale gang- og sykkelveier (ca 25 km)
  • Vinterdrift av noe private veier (ca 25 km)
  • Drift og vedlikehold av kommunale vannledninger (ca 110 km ledningsnett)
  • Drift og vedlikehold av kommunale avløpsledninger (ca 110 km)
  • Drift og vedlikehold av kommunalt overvannsnett (ca 100 km)
  • Drift og vedlikehold av renseanlegg (Åneby, Rotnes og Slattum renseanlegg)
  • Beredskapsordninger for vei (vinterdrift, brøyting og strøing i perioden 15.10 – 15.04)
  • Beredskapsordning for vann og avløp (hele året)
  • Oppfølging av kjøpte tjenester innenfor vei, vann og avløp

 

Sist endret 15.12.2014
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering