Industripåslipp

Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som eies av kommunen. Dette ansvaret gir kommunen rett til å stille nødvendige krav til påslipp fra virksomheter til de kommunale avløpsanleggene.

Med hjemmel i Forurensningsforskriften kap. 15, 15A har Nittedal kommune utarbeidet en lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Nittedal kommune, Akershus. Forskriften trådde i kraft 01.01.08. Krav til rensing av annet avløpsvann enn det som omfattes i kommunens forskrift skal følge krav i Forurensningsforskriftens Kap 15 A. § 15A-4 – 6.

Slike krav kan stilles selv om forurensningsmyndighetene, representert ved Miljødirektoratet og Fylkesmannen, har stilt lempeligere krav. Strengere krav kan være nødvendig for beskyttelse av avløpsanleggene, slamkvaliteten og for overholdelse av kommunens egen utslippstillatelse.

Det skal søkes om tillatelse for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, samt industrielt avløpsvann.

Fettutskiller

Utslipp av fett fører til problemer med driften av rør, pumper og renseanlegg. Bedrifter som produserer eller serverer mat, må ha fettutskiller. Benytt skjemaet for nye og vesentlig økning av påslipp av fettholdig avløpsvann, samt ved bruksendring og utskifting av fettutskiller.

Søknadskjema (PDF, 77 kB)

Sist endret 04.10.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering