Trafikksikkerhetsplan

Nittedal kommune har en kommunal trafikksikkerhetsplan for 2012 – 2016. Planen er delt i to deler en strategidel og en tiltaksdel.

Trafikksikkehetsplan Strategidel (PDF, 2 MB)

 

Trafikksikkerhetsplan Tiltaksdel (PDF, 772 kB)

 

De to delene foreligger i to separate rapporter. I tillegg har Barn- og unges kommunestyre i Nittedal (BUK) utarbeidet et vedlegg til trafikksikkerhetsplanen som omhandler hva de unge synes er utrygt og trygt med trafikken og veiene i Nittedal.

Hovedhensikten med en trafikksikkerhetsplan er å øke og samordne kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, for således å redusere antall ulykker og utrygghetsfølelsen, spesielt hos myke trafikanter. Trafikksikkerhetsplanen for Nittedal kommune har flere funksjoner:

  • Gi en oversikt over ulykkes- og utrygghetssituasjonen i kommunen.
  • Formidle informasjon om dagens bilde av trafikksikkerheten i kommunen.
  • Påvirke kommunens innbyggere til å delta aktivt.
  • Forplikte til samarbeid om trafikksikkerhet ulike sektorer imellom.
  • Gi klare strategiske retningslinjer i forhold til videre trafikksikkerhetsarbeid.
  • Bedre grunnlag for budsjettmessige prioriteringer.
  • Påvirke sentrale aktører til å engasjere seg og bevilge nødvendige midler til å gjennomføre tiltak.
  • Prioritere fysiske trafikksikkerhetstiltak.

En kommunal trafikksikkerhetsplan synliggjør kommunens ansvar og satsning på området, koordinerer arbeidet internt og øker kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet.

Innspill til trafikksikkerhetsplanen kan sendes til postmottak@nittedal.kommune.no. Planen evalueres en gang per år og vedtas gjennom de politiske organer og i siste instans kommunestyret.

Sist endret 16.12.2014
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering