Avlesning av vannmåler

Alle boliger i Nittedal har vannmåler. Du betaler i forhold til hvor mye vann du bruker.

Nittedal kommune skal kun ha en avlesning av vannmåleren per år, så nært nyttår som mulig. Før avlesningstidspunktet sendes avlesningskort ut, og telefonlinje og nettside for innrapportering blir åpnet i midten av desember.

Tid for avlesning av vannmåler

Alle huseiere/eiendomsbesittere med vannmåler får tilsendt avlesningskort før jul. Vi ønsker at målerstanden skal avleses så nært 31. desember som mulig.

Meld inn vannmålerstanden på denne linken

Ved avlesning av måleren skal du kun ta med de fem første sifrene (også nuller). Start avlesningen fra venstre. Siffer som er røde/står bak komma skal ikke tas med.

Oppdag lekkasjer i tide

Regn ut forbruket ditt ved se på siste avlesning som ble foretatt.  Det er normalt å bruke cirka 50 kubikk per person per år. Dette kan selvfølgelig variere noe.

Syns du forbruket er høyt, kan du sjekke om det kan være lekkasje på denne måten:

  • Tannhjulene på måleren skal stå stille når det ikke forbrukes vann.
  • Sjekk målerstand på kvelden etter at du er ferdig med å bruke vann, les av ALLE tallene (de siste sifrene viser liter, 10-liter og 100-liter), se om tallene har beveget seg før du begynner å bruke vann på morgenen. Har de stått stille, har du ikke lekkasje. Har de beveget seg, du bør undersøke nærmere/kontakte rørlegger for å finne ut ut hva det skyldes.

Hva koster en lekkasje?

En dryppende kran kan koste mellom 300 og 5 000 kroner per år. Et toalett som står og smårenner kan koste mellom 6 000 og 12 000 kroner per år.

Avlesning ved salg av eiendom

Ved salg av bolig, brukes måleravlesningen av megler/kjøper/selger for å å fordele de kommunale gebyrene mellom ny og gammel eier i forbindelse med hjemmelsovergangen. Det er ikke nødvendig å sende avlesning til oss. På grunn av legalpant i eiendommen for kommunale gebyrer sender vi ikke ut oppgjørsregninger ved eierskifte. Ta kontakt dersom du trenger hjelp til å fordele gebyrene mellom gammel og ny eier.

Har du spørsmål om avlesningen?

 Send en e-post til kommunalteknisk enhet ved

Sist endret 14.12.2017
Fant du det du lette etter?

Ofte stilte spørsmål om vannmåleravlesning

Ofte stilte spørsmål om vannmåleravlesning

x
Hva gjør jeg hvis avlesningen min er lavere enn fjorårets?

Send en epost med årets målerstand, avtalenummer, målernummer, adresse og din kontaktinformasjon til tone.holm@nittedal.kommune.no, så legger hun inn årets målerstand manuelt i systemet. I vannmåleroppgjøret vil du få et negativt forbruk.

Grunner til avviket kan være at målerstanden ble tastet inn feil eller ble stipulert for høyt i fjor.

Jeg har et mye høyere forbruk enn i fjor. Hva bør jeg gjøre?

Hvor mange siffer har du lest av? Det er de fem første sifrene som skal leses av, også nuller. Er målerstanden lest av feil, legg inn den riktige. Vi bruker den sist registrerte ved beregning av forbruk.

Er målerstanden lest av riktig, les mer om lekkasjer lenger opp i artikkelen, eller ta kontakt med oss for videre veiledning.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av måleren?

For at du skal få riktig faktura anbefaler vi at du leser av målerstanden innen fristen. Får du ikke lest av ett år, vil forbruket bli stipulert ut fra tidligere års forbruk.

Hvis du ikke har levert avlesning flere år på rad, vil du få et brev med pålegg om avlesning. Mottas ikke avlesning innen fristen i dette brevet, kommer vi hjem til deg for å lese av måleren mot et gebyr.

Hva gjør jeg hvis jeg har lagt inn feil målerstand?

Legg inn den riktige målerstanden. Det er den sist registrerte som vil bli brukt av oss.

Målerstanden min er den samme som i fjor. Hva gjør jeg?

Sjekk målerstanden en gang til, og legg inn riktig målerstand hvis du har registrert feil. Har måleren stått stille, ta kontakt med oss for videre veiledning.

Hvar er normalt forbruk for en familie?

Forbruket varierer veldig fra familie til familie, men vi bruker å si at et forbruk på 50 kubikk per person i husstanden per år er normalt.

Hvordan kan jeg får meldt inn målerstanden hvis jeg ikke finner/har mistet avlesningskortet

Har du kortet fra i fjor, kan du bruke samme avtalenummer og målepunktID ved registrering i år. Hvis ikke, send oss en epost med adressen din, så sender vi avtalenummer og målepunktID til deg.

Hvordan blir akonto beregnet i 2018 når huset tas i bruk igjen eller antall i husstanden øker ? Forbruket vil bli vesentlig større i 2018 enn i 2017 ?

Ta kontakt med tone.holm@nittedal.kommune.no og gi opplysninger om når det flytter inn personer i boligen – og hvor mange som vil bo der i 2018.

Finn frem

Kontakt

konsulent

Se også

Se også (1)
 
Login for redigering