Miljøvern

Naturens mangfold består av all verdens livsformer og deres levesteder. Dette omfatter biologiske prosesser og økologiske funksjoner på ulike nivåer. Mange arter og naturtyper står i dag i fare for å forsvinne for alltid. Fysiske inngrep og endret arealbruk anses som den viktigste årsaken. Naturmangfoldsloven og plan- og bygningslov er viktige verktøy i dette arbeidet.

Nittedal har rike muligheter for friluftsliv. Kommunen er omgitt av Nordmarka, Romeriksåsen, Lillomarka og Gjelleråsmarka.

Nittedal kommune gjennomfører i perioden mandag 15. januar 2018 til fredag 16. mars 2018 en energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger.

Klimaendringer er den største miljøutfordringen verdenssamfunnet står ovenfor. Skal vi klare å løse klimaproblemene må det gjøres der folk bor og arbeider.

Miljøvernrådgiveren kan hjelpe deg med og gi deg informasjon om:

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter og virksomheter. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

De som omsetter kompost av hage- og parkavfall skal registrere produktet sitt hos Mattilsynet. Komposterer du i din egen private hage er du unntatt registreringspllikten.

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering