Klima og energi

Klimaendringer er den største miljøutfordringen verdenssamfunnet står ovenfor. Skal vi klare å løse klimaproblemene må det gjøres der folk bor og arbeider.

Klima- og energiplan

Kommunen er planmyndighet, reguleringsinstans og tilrettelegger. Kommunen har på bakgrunn av dette en mulighet til å utforme rammebetingelser som ivaretar en langsiktig endring mot et mer bærekraftig lokalsamfunn.

Nittedal kommune har utarbeidet en klima- og energiplan som viser hvordan kommunen skal arbeide med klimaspørsmålene i et helhetlig perspektiv. Planen ble vedtatt i oktober 2010. 

Klima og energiplan


 (PDF, 2 MB)

Kortversjon av klima og energiplanen

Energiportalen

Ønsker du gratis energianalyse av din bolig på nett?

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Portalen gir deg informasjon om hvordan energitiltak kan redusere energibruken og dermed energikostnadene. Søk på adresse eller på gårds/bruksnummer for å få beregnet dagens energibruk og kostnad. Så kan du legge inn ytterligere opplysninger om boligstandard, oppvarming og hustandssinformasjon for best mulig analyse.

Energiportalen

 

Ladepunkter for EL-bil

 

 

Tilskudd til klima- og energitiltak

ENOVA gir tilskudd til energitiltak i boliger. Nittedal kommune har desverre ingen tilskuddsordning til klima- og energitiltak.

ENOVAs tilskuddordninger til energitiltak

 

Lokale energiutredninger

Hafslund Nett AS er som områdekonsesjonær pålagt å lage lokale energiutredninger for Nittedal kommune. Den siste lokale eneriutredningen som foreligger er for 2013. Lokale energiutredninger utarbeides annet hvert år.

 

Lokale energiutredninger

Sist endret 21.12.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering