Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter og virksomheter. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Pr. 14. mai 2014 er 4552 virksomheter sertifisert på landsbasis. 

Gode grunner til å bli med

Miljøfyrtarn er lønnsomt, konkret, relevant og enkelt. Tiltakene er lønnsomme på flere nivå: det lønner seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig.

Hva skal til for å bli et Miljøfyrtårn?

Sammen med en godkjent konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan med tiltak for å innfri miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg temaene:

  • energi
  • avfall
  • innkjøp og materialbruk
  • utslipp til luft og vann
  • transport og klimaregnskap
  • internkontroll/HMS
  • arbeidsmiljø

Bransjekravene er laget gjennom et samarbeid mellom bedrifter i bransjen og Stiftelsen Miljøfyrtårn og det er lagt vekt på at de skal være enkle og relevante.

Spar miljø, spar penger

Kostnadene til konsulentbistand er variabel, og avhenger bl.a. av driftens kompleksitet, størrrelse og hvilken konsulent bedriften velger. Mange miljøfyrtårnbedrifter har erfaringer med at utgifter til konsulent raskt tjener seg inn.

Sertifikat

Når virksomhetene har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av en sertifisører/kommunen og tildeles et diplom og et sertifikat. I forbindelse med utdeling av sertifikatet, legges det vekt på god profilering av virksomhetens miljøinnsats i media. Dette skjer i samarbeid mellom virksomheten og kommunen. Sertifikatet er gyldig i 3 år. Virksomheten må da resertifiseres. 
 

Nittedal kommune dekker pr november 2014 utgiftene knyttet til sertifisering og resertifisering, kontakt kommunens sertifisør guro.haug@nittedal.kommune.no for å avtale tidspunkt.


Status i Nittedal
 

Søk i listene for å finne bedrifter og offentlige virksomheter som er miljøfyrtårnsertifisert i Nittedal.

Søk her

Mer informasjon om miljøfyrtårn

Sist endret 09.02.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Miljøvernrådgiver

Miljøvernrådgiver

 
Login for redigering