Adresse - adressering

En offisiell adresse kan enten være en gateadresse eller en matrikkeladresse, samt et eventuelt bolignummer. En gateadresse består av et navn og et husnummer. Husnummeret kan også omfatte en bokstav. Ved bruk av matrikkeladresse benyttes gårds-, bruks- og eventuelt festenummeret, samt et eventuelt undernummer.

Offisiell adresse tildeles bygninger som brukes til:

  • boligformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet
  • annen virksomhet som tjener et større publikum (idrettsanlegg o.l)

Kommunen tildeler/endrer adresse når det er nødvendig, for eksempel:

  • når adkomstveiene endres
  • oppføring av nye bygg
  • det er vanskelig å finne fram til en adresse.

Tildeling av ny adresse til nybygg og leiligheter skjer i tilknytning til byggesaken.

Stedsnavn

Kommunen fatter vedtak på kommunale veier, tettsteder, boligområder og kommunale anlegg.

Les mer om stedsnavn

 

Adressenummer

Kommunen fatter vedtak om tildeling og endring av offisiell adresse. Hvilken vei eller gate en eiendom eller bygning skal ha adresse til og hvilket adressenummer den skal ha.

Les mer om adressenummer

 

Bolignummer

Bolignummer benyttes der flere boenheter har samme gateadresse, eksempelvis leiligheter i en blokk.

Les mer om bolignummer

 

Adressetilleggsnavn

Matrikkelloven åpner for at et adressetilleggsnavn kan inngå som en del av den offisielle adressen for gårdsbruk og kjente bygninger og institusjoner. Forutsetningen er blant annet at tilleggsnavnet har kulturhistorisk verdi og at det er et vedtatt navn i Sentralt Stedsnavns Register (SSR).

Les mer om adressetilleggsnavn

Sist endret 24.04.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering