Adressenummer

Kommunen fatter vedtak om tildeling og endring av offisiell adresse, jfr. matrikkelloven § 21.

En eiendom skal tildeles adresse til den vei/gate den har atkomst til. I bygninger med flere leiligheter/lokaler, der disse har atkomst fra forskjellige ytre inngang/oppgang, skal hver enkelt inngang/oppgang tildeles egen adresse.

Adressenummeret skal være logisk og gjøre det lett for publikum, ambulanse, brannvesen, drosjer osv. å finne fram til den aktuelle bygningen/inngangen til boligen. Langs veier brukes oddetall på høyre side sett fra veiens startpunkt, mens partall benyttes på venstre side.

Bokstav i tillegg til husnummeret brukes normalt for å unngå omnummerering til tidligere tildelte adresser.

Les mer om adressenummer i matrikkelforskriften § 52.

Eier, fester og tiltakshaver er ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom blir merket med adressenummeret. Adressenummeret skal være satt opp før bygning eller bygningsdel kan tas i bruk.

Husnummerskilt fås kjøpt i en bygge- eller jernvareforretning.
 

Sist endret 27.11.2014
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering