Byggesaksavdelingen

Kommunen ved byggesaksavdelingen skal gjennom saksbehandling påse at byggetiltakene prosjekteres og utføres i henhold til plan- og bygningsloven og dens forskrifter. Disse forskriftene er Teknisk forskrift 2017 TEK17 (og tidligere utgave fra 2010 som gjelder i en overgangsperiode) og Saksbehandlingsforskriften 2010 (SAK10). For mer informasjon om:

 • hva vi gjør og våre ansvarsområder
 • hvor finner du byggereglene, hva kan du søke om og oppføre selv og hva trenger du ikke søke om til kommunen 
 • hvordan søker du om byggetillatelse
 • hva er prisene for å få behandlet en byggesøknad
 • hvordan melde fra om det du har bygget, men som ikke krever søknad - det er viktig at det blir registrert i matrikkelen
 • hvordan få veiledning om hva som krever søknad og ikke, hvilke regler som gjelder for din eiendom
 • hvordan be oss om forhåndskonferanse
 • hvordan få innsyn i pågående/gamle byggesaker

se mer nedenfor.

Ansvarsområder

 • Saksbehandle byggesøknader etter delegert myndighet
 • Føre tilsyn av byggeprosjekter
 • Følge opp ulovligheter
 • Saksforberedelse av klagesaker og prinsipielle saker som behandles i hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling, samt i formannskapet
 • Tilby forhåndskonferanse og publikumsveiledning (se mer om dette nedenfor i egne pkt.) 
 

Les om byggereglene generelt

 

Les om hva du kan søke om og bygge selv

 

Les om hva som normalt ikke krever søknad til kommunen

https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/

Hvordan søke om byggetillatelse

Du bør sende elektronisk søknad til kommunen via ByggSøk; den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Vi anbefaler denne metoden, da du blir bedre geleidet gjennom prosessen og det er mindre sjanse for at du utelater noe dokumentasjon. Dette krever at du oppretter bruker.  

Du kan likevel fortsatt sende søknad på papir og sende via brev eller e-post til postmottak@nittedal.kommune.no hvis det er ønskelig. Da bruker du alt unntatt ByggSøk-knappen nedenfor.

Lenker til ByggSøk og diverse skjemaer og blanketter:

ByggSøk: elektronisk søknadLast ned skjemaer og blanketter

NabovarselBestille kart

 

Melde fra om bygning/anlegg som er unntatt søknadsplikt

Hvis du har bygget en bygning/anlegg som er unntatt søknadsplikt skal dette normalt registreres i matrikkelen og legges inn i kommunens kartgrunnlag. Du må derfor sende inn informasjon til kommunen om hva du har bygget.

Du finner et skjema for å sende inn denne informasjonen på hovedsiden til kommunen. Trykk på knappen SKJEMA øverst på siden. Deretter ligger skjemaet under "Eiendom, næring og samferdsel". Det heter "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt". Følg instruksjonene i skjemaet.  

 

Priser for byggesaker

Byggesaksavdelingens saksbehandling finansieres av gebyr fra byggesøknader (=selvkost). Selvkosten blir ikke beregnet ut fra enkeltsaker, men for den totale driften. Du betaler etter gjeldende satser for det året du søkte.

Priser byggesaker - hva koster tekniske tjenester

 

Publikumsveiledning på servicetorget, Rådhuset

 

PUBLIKUMSVEILEDNINGEN ER STENGT I JUL/ROMJUL. Hvis du har forespørsler til oss kan du sende e-post til postmottak@nittedal.kommune.no, så vil vi besvare de så raskt som mulig i januar.

 

På Nittedal rådhus, Rådhusveien 1, kan du få en 25 minutters veiledning i forhold til hva som gjelder av regler i plan- og bygningsloven, reguleringsplaner, kommuneplanen med mer vedrørende det du ønsker å bygge.

Du forhåndsavtaler tid for veiledning ved å ringe 67 05 90 00 (resepsjon). 

Tider for veiledning er torsdager: 09.00-12.00 (siste avtale 11.30).

Du kan i denne veiledningstimen blant annet få konkrete opplysninger om arealplaner som gjelder for din tomt og hva du må tenke på før du setter i gang med et byggeprosjekt, samt få hjelp med søknadsskjemaer og lignende.

Du kan også se på gamle byggemapper for din tomt og kopiere tidligere godkjente tegninger. Du har også muligheten til å få innsyn i byggemapper på andre eiendommer. Vi gjør likevel oppmerksom på at noe kan være unntatt offentlighet.

Veiledningen er til orientering ikke en forhåndskonferanse (som krever mer detaljerte planer og dokumenter) eller en saksbehandling av søknaden din. Veiledningen er heller ikke bindende for evt. senere byggesak, da det kan være andre sider av saken som ikke ble oppdaget ved en første, muntlig gjennomgang. Dette fordi vi her ikke kan vurdere alle sider av saken, men vurderer ut fra det du legger frem og det du spør om.

Alternativ til servicetorget

Vi foretrekker at du tar kontakt med oss gjennom å bestille time til publikumsveiledning (se ovenfor) da det er mest effektivt for alle parter. Vi kan da se direkte på hva du tenker å bygge og forholdet til plan- og bygningsloven med mer.

Alternativt kan du sende en e-post til: postmottak@nittedal.kommune.no og redegjøre for spørsmålet ditt, men vi vil kunne be deg om å komme til servicetorget fordi det er enklere for oss å se på saken der.  

 

VAKTTELEFON ER IKKE BETJENT I ROMJULEN - Du kan sende henvendelse til postmottak@nittedal.kommune.no eller ringe igjen 2. januar hvis du har spørsmål til oss. E-post vil bli besvart så raskt som mulig på  nyåret.

Du kan også ringe vakttelefon byggesak: Tlf 917 61 585. Våre telefontider på vakttelefonen er mandag til torsdag - 11.30 til 15.00. Fredager er telefonen stengt. Vi gjør oppmerksom på at telefonen bare gjelder for byggesaker. Gjelder det plansaker, delingssaker, vei, vann- og avløp må det sendes henvendelse til dokumentsenteret eller ringes til resepsjonen på 67 05 90 00.

Hvis du ikke får svar, så må du ringe tilbake innenfor telefonens åpningstid. Det kan også hende at vi ber deg om å komme til servicetorget i stedet.

Forhåndskonferanse

Du kan anmode om forhåndskonferanse som normalt skal avholdes innen 2 uker. Du bør ha kommet langt i planlegging av byggetiltaket og ha forslagt til tegninger etc. klart hvis du ber om forhåndskonferanse. Hvis du ikke har kommet så lang anbefaler vi at du ber om en veiledningstime i servicetorget. Se mer om dette ovenfor.

Her kan du anmode om forhåndskonferanse

Innsyn i pågående byggesaker med mer

Byggesaker, reguleringsplaner og saker innen vann/avløp/renovasjon, miljø, oppmåling og landbruk er fritt tilgjengelig i fulltekst fra vår nettbaserte innsynsløsning. Søk på adresse eller klikk deg gjennom oversikter over de nyeste sakene.

Gå til innsynsløsning for byggesaker

Sist endret 03.05.2018
Byggesaksavdeling
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

leder, byggesaksavdelingen

Se også

 
Login for redigering