Grensejustering

Grensejustering skal i hovedsak benyttes for å få mer hensiktsmessige grenser mellom naboeiendommer. Av hensyn til panterett kan bare mindre arealer overføres mellom berørte eiendommer. Større arealer må overføres ved arealoverføring eller fradeling.

Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 prosent av den minste tomta, men maksimalt 500 m². En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen. Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp. Det er rekvirentens oppgave å framlegge dokumentasjon på verdianslag.


Grensejustering forutsetter at partene er enige om justering og må underskrive en avtale i protokollen.

Skjema

Søknadsskjema i PDF (PDF, 93 kB) Søknadsskjema i word (DOCX, 48 kB)

Veiledning

Grensejustering

Sakbehandlingstid

Faktura skal være betalt før arbeidet igangsettes. Kommunen har i lov 16 uker på seg til å gjennomføre saken når alle vilkår er oppfylt, dvs. når faktura er betalt. Fra 1.november til 30.april gjelder egen vinterforskrift. I denne perioden kan det være vanskelig å gjennomføre forretninger, slik at denne tiden kommer i tillegg til de 16 ukene.

Priser

Gebyrregulativet punkt 7.4.

Hva koster teknsike tjenester

Sist endret 10.01.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering