Sletting av tinglyst heftelse

En tinglyst heftelse kan være en rettighet på en eiendom som begrenser eiers bruk av eiendommen.

Det er mulig å søke om å slette tinglyste heftelser. Det gjør man hos Kartverket. I noen tilfeller er det behov for samtykke fra kommunen før man kontakter Kartverket.

Du trenger samtykke fra kommunen dersom

  • den tinglyste heftelsen inneholder en ordlyd om at den ikke kan slettes og/eller endres uten kommunens/bygningsrådets sitt samtykke
  • det foreligger erklæringer der kommunen er rettighetshaver

Dokumentasjon som må sendes til kommunen

  • Adresse
  • Gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt seksjonsnummer
  • Kopi av selve den tinglyste erklæringen, påført dagboknummer og tinglysingsdato
  • Skriftlig redegjørelse fra den som anmoder om kommunens samtykke til sletting om hvorfor den tinglyste erklæringen vurderes som grunnløs, og dermed hvorfor den kan slettes
  • Dokumentasjon som bekrefter hvorfor erklæringen kan slettes
  • Utskrift fra Kartverket med oversikt over den/de tinglyste erklæringen(e) på eiendommen (Grunnboksutskrift)

Forutsetningene for sletting

For at kommunen skal samtykke til sletting av en tinglyst erklæring forutsettes det at grunnlaget for erklæringen er vesentlig endret eller bortfalt i sin helhet. Den som anmoder om samtykke til sletting, må redegjøre for hvorfor erklæringen kan slettes.

Saksbehandlingstid

For anmodninger om samtykke til sletting av tinglyst heftelse gjelder ikke bestemmelsene om tidsfrister og gebyrreduksjon etter plan- og bygningsloven § 21-7. Anmodningen vil imidlertid bli behandlet så raskt som mulig når komplett dokumentasjon er mottatt.

Gebyr

Dersom det gis samtykke til sletting tas det saksbehandlingsgebyr etter betalingsregulativet for teknisk tjenester punkt 1.6.

Sist endret 24.04.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering