Stedsnavn - veinavn

Hvem bestemmer navnet?

  • Kommunen er vedtaksorgan for navn på kommunale veier, tettsteder, boligområder, torg, bydeler og kommunale anlegg.
  • Fylket er vedtaksorgan for fylkeskommunale veier, anlegg og lignende.
  • Kartverket er vedtaksorgan for andre stedsnavn; dvs. navn på steder, elver, sjøer, fjell og lignende. De gjør også vedtak om navn på vegne av andre statlige etater (Statens vegvesen, Jernbaneverket osv.)

Skrivemåten

Skrivemåten skal være etter regelverket i "Lov om stadnamn". Skrivemåten for gårdsnavn og bruksnavn skal i utgangspunktet følge den nedarvede uttalen og ha en vedtatt skriveform.

Varsling og høring

Kommunen har varslings- og høringsansvar i alle navnesaker, også der kommunestyret ikke er vedtaksorgan. Kommunen skal sørge for at alle interessenter som eiere, festere, lokale organisasjoner og statens navnekonsulenter skal uttale seg til navnesaken.

Klage

Det kan klages på skrivemåten, ikke på navnevalget.

 

Les mer om stedsnavn

 

 

Sist endret 24.04.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering