Foreldrebetaling i barnehage

Foreldrebetaling for opphold i barnehage i 2018 skal maksimalt utgjøre kr. 32 010,- per år. Dette tilsvarer en månedlig foreldrebetaling på maksimalt kr. 2 910,- per måned over 11 terminer årlig.

Redusert foreldrebetaling

Foreldrebetaling for barn i barnehage skal ikke overstige 6 % av husholdningens inntekt per år. Den årlige maksimumsprisen på kr. 32 010,- per år innebærer at husholdninger som har en samlet årsinntekt som er mindre enn kr. 533 500,- har rett til å få fastsatt en foreldrebetaling som er lavere enn maksimumsprisen og som i stedet tilsvarer 6 % av den samlede årsinntekten til husholdningen. Ordningen er søknadsbasert.

Gratis kjernetid

Husholdninger med en samlet årsinntekt under kr. 533 500,- kan i tillegg ha rett på gratis kjernetid i barnehage, det vil si rett på 20 timer gratis opphold per uke. Ordningen gjelder for 3, 4 og 5-åringer. For barnehageåret 2018/2019, gjelder dette barn som er født i 2015, 2014 og 2013. Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart, barn født 2012. Ordningen er søknadsbasert.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ved søknad om redusert oppholdsbetaling eller redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid for barn i barnehage benyttes samme søknadskjema (PDF, 33 kB). Følgende dokumentasjon må følge med søknaden:

  • Siste års skattemelding, det vil si for 2017, for alle voksne medlemmer av husholdningen. Skattemeldingene skal alltid legges ved søknaden med mindre de ikke finnes.
  • I tilfellet det har skjedd en vesentlig og varig reduksjon i inntektene kan dokumentasjon på nåværende inntekt leveres i tillegg til skattemeldinger. Med "vesentlig" og "varig" reduksjon i inntekt siktes det for eksempel til inntektstap som følge av arbeidsledighet. Eksempler på dokumentasjon på nåværende inntekt kan være siste lønnsoppgave fra arbeidsgiver eller NAV eller aktuelle vedtak om støtte inkludert dagpenger fra NAV. All inntekt må dokumenteres.
  • I tilfellet det ikke eksisterer noen skattemelding fra 2017 må annen dokumentasjon på nåværende inntekt følge søknaden. Eksempler på dokumentasjon på nåværende inntekt kan være siste lønnsoppgave fra arbeidsgiver eller NAV eller aktuelle vedtak om støtte fra NAV. All inntekt må dokumenteres. I tilfellet medlemmer av husholdningen ikke har inntekt må også dette dokumenteres.

Vedtak om redusert oppholdsbetaling eller redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid gjelder fra første hele måned etter at søknad er mottatt hos kommunen.

For redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020, det vil si perioden august 2019 til juli 2020, oppfordres det til å søke i god tid før juli 2019, og helst straks skattemeldingen for 2018 er behandlet og foreligger.

Søknaden sendes til Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 Hagan eller i e-post til postmottak@nittedal.kommune.no merket/titulert «søknad om redusert oppholdsbetaling for barn i barnehage».

Regelverket om retten til redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid finnes i forskrift til barnehageloven, forskrift om foreldrebetaling i barnehager, se § 3. Lovdata.

Sist endret 08.06.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering