Informasjon om nittedalsbarnehagene

Nittedalsbarnehagene består av alle barnehagene i nittedal kommune, 5 kommunalt eide og 21 privat eide. Felles motto for nittedalsbarnehagene er "med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene".

I nittedalsbarnehagene samarbeider vi der vi kan – samtidig som vi beholder mangfoldet og den enkelte barnehages særpreg. Nittedalsbarnehagene har felles fokus på kvalitet og mangfold og arbeider sammen om å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på barnehagetilbudet blant annet gjennom å ha felles kompetanseplan med felles kurs og erfaringsdelinger, styrernettverk, nettverk for nyutdannede/nytilsatte og introduksjonsbrosjyre for nytilsatte.

For å bidra til at nittedals barnehagebarn får et likeverdig tilbud har vi utarbeidet felles rutiner og retningslinjer på sentrale områder som opptak, overgang barnehage-skole, spesialpedagogisk hjelp til barn med spesielle behov, tidlig innsats og medisinering. Nittedalsbarnehagene har felles fokus på voksenrollen og arbeider sammen om å sikre at vi har kompetente, tilstedeværende og trygge voksne i barnehagene. Vi har også felles fokus på et godt samarbeid mellom hjem og barnehage blant annet gjennom felles mal for oppstartsamtaler.

Informasjonsbrosjyrer om Nittedalsbarnehagene:

Arabisk (PDF, 171 kB)

Engelsk (PDF, 174 kB)

Norsk (PDF, 393 kB)

Persisk (PDF, 79 kB)

Polsk (PDF, 137 kB)

Russisk (PDF, 80 kB)

Tamil (PDF, 182 kB)

Sist endret 22.12.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering