Barnevernet - til barnets beste

Barneverntjenesten skal:

  • sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
  • bidra til at barn og unge får gode oppvekstvilkår  

Barnevernet.no

Hva gjør barnevernet? 

Nittedal barneverntjeneste sin visjon er at: 

"Vi skal være et moderne, effektivt og oppdatert kvalitetsbarnevern"

 

Ofte stilte spørsmål og svar

 

Har du tidligere vært i kontakt med barnevernet, og ønsker innsyn i din saksmappe?

Ta kontakt, med utfylt skjema.

Innsyn i dokumenter (DOCX, 120 kB)

Sist endret 19.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Enhetsleder barnevern

Enhetsleder barnevern

 

 

 

 

 

Se også

 
Login for redigering