Forebygging

Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Barnevernet skal også medvirke til at barns interesser på generelt nivå ivaretas av andre offentlige organer. Dette gjøres gjennom samarbeid med andre sektorer og forvaltningsnivåer.

Barneverntjenesten er representert i VI BRYR OSS-arbeidet i Nittedal kommune!

Familievernkontoret Nedre Romerike bistår familier ved samlivsbrudd:  

Familievern

På nettsiden "foreldrehverdag.no" som er utarbeidet av Bufdir, finnes det generelle og gode råd for foreldre:

foreldrehverdag.no

Sist endret 11.01.2018
Fant du det du lette etter?

Se også

 
Login for redigering