Kultur

Kulturenheten jobber for å styrke det totale kulturtilbudet i Nittedal gjennom å være et bindeledd, pådriver og kulturelt kompetansesenter. Blant våre kjernevirksomheter er kulturskolen, biblioteket og ungdomsklubbene i Nittedal og Hakadal. Vi deler ut og formidler fondsmidler til idrett og kulturaktiviteter og er involvert i en rekke kulturarrangement og prosjekter. Nevnes bør også bygdesamlingen vår hvor man kan få omvisning etter avtale.

Sist endret 11.07.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Kultursjef
 
Login for redigering