Tilskuddsordninger

Vi har tre ulike tilskuddsordninger til  lag og foreninger og andre frivillige.

Tilskudd idrett 

Nittedal kommune har flere tilskuddsordninger for idrettsforeninger.

Idrettstilskudd

Gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og støtte for utgifter til ekstern halleie.

Søknadsfrist: 30.april

Søk om tilskudd til idrett her

Sum til fordeling i 2018 er kr. 1 000 000

Driftsstøtte for åpne utendørsanlegg

Nittedal kommune har inngått avtaler med lag og foreninger om driftsstøtte til åpne utendørsanlegg.

Eksempler på åpne utendørsanlegg er f.eks.; nærmiljøanlegg, skiløyper/turverier og fotballbaner.

 

Kommunal investeringsstøtte for bygging av idretts- og aktivitetsanlegg

Lag, foreninger og andre sammensetninger som søker om spillemidler til idretts- og aktivitetsanlegg, kan søke om kommunal investeringsstøtte.

Det kan tildeles maks 50 % av kontantutlegg for ordinære anlegg og maks 80 % for nærmiljøanlegg.
 

Tildeling til nye anlegg og prosjekter i denne ordningen fordrer at det blir satt av nye midler i den årlige behandlingen av Nittedal kommunes årsregnskap.Forskuttering av spillemidler

Lag, foreninger og andre sammensetninger som søker om spillemidler til idretts- og aktivitetsanlegg, kan søke om forskuttering av spillemidler.

Det kreves en godkjent spillemiddelsøknad og at det er foretatt byggestart for å kunne søke om forskudd. Det er anledning til å utbetale inntil 80 % av godkjent søknadsbeløp. Ved revisorgodkjent sluttregnskap kan det søkes om utbetaling av resterende 20 %.

 

 

Tilskudd til barne-og ungdomsforeninger

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 300.000,- til barne- og ungdomsforeninger.

Støtten som gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og tilleggsstøtte til spesielle tiltak.

Søknadsfrist 30. april.

Søk tilskudd til barne- og ungdomsforeninger her

Retningslinjer for tilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner (PDF, 13 kB)

 

 

 

 

 

Tilskudd til formidling av kultur i Nittedal kommune

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 400.000,- til frivillige lag og organisasjoner som bistand ved formidling av kultur i Nittedal kommune.

Tilskuddsordningen skal i hovedsak støtte kulturproduksjoner.

Søknadsfrist 15. oktober

Retningslinjer tilskudd til kultur (PDF, 202 kB)

 

Søk om kulturmidler her

 

 

 

 

 

 

Sist endret 04.09.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Leder for idrett og friluftsliv
Leder for ungdomsaktiviteter
 
Login for redigering