Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Vi bidrar til at barn, unge og voksne med særskilte behov får best mulig læring og utvikling. Både foresatte, helsestasjon, barnehager, skoler og andre kan ta kontakt med oss for råd og hjelp. 

Alle kommuner eller fylkeskommuner har en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten). 

Nittedal PPT har valgt å bruke tannhjul som et gjennomgående symbol på vårt arbeid.  Vi ønsker å fremheve at vi er avhengig av at andre "tannhjul" kobler seg på og jobber med sine ansvarsområder for at vi skal fungere best mulig sammen. - Klikk for stort bilde

Hvordan arbeider PPT?

Det jobber både psykologer og pedagoger i Nittedal PPT.  PPT arbeider tverrfaglig i samarbeid med skoler, barnehager og andre kommunale tjenester. Vi er også opptatt av å jobbe i tett samarbeid med foreldre og barnet/eleven.

Ved behov kan PPT henvise til andre instanser, som for eksempel statlige pedagogiske kompetansesenter (STATPED).  PPT kan bidra ved henvisning til habiliteringsenheter og barn og unges psykiske helsevern (BUP).  PPT kan være involvert i ansvarsgrupper i forbindelse med arbeid med Individuell plan (IP).

Tjenestens arbeidsmåter er delt inn i fire hovedområder:

Utredning

Ved hjelp av samtaler, observasjon og forskjellig type testing, forsøker PPT å fremstille et mest mulig fullstendig bilde av barnets behov og fungering.

Oppfølging

PP-tjenestens oppfølging består som regel av råd og veiledning til foresatte, barnehageansatte og lærere.  PPT gir tilbud om korttidsterapi med barn der vi ser at det er til det beste for barnet.

Sakkyndig vurdering

En sakkyndig vurdering skal ta stilling til hvorvidt barnet/eleven har tilfredstillende utbytte av barnehagetilbudet/opplæringen.  For voksne gjøres det en vurdering om hvorvidt den voksne har rett til vedlikeholdspplæring av grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving og regning) på grunnskolens nivå.

Systemarbeid

PP-tjenesten driver systemarbeid på skoler og barnehager ved blant annet å tilby kurs og delta på ressursteam på alle skolene i Nittedal.  

Mer informasjon om hvordan vi arbeider (PDF, 206 kB)

 

Vi har taushetsplikt

Alle som arbeider i PPT har taushetsplikt, det vil si at opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det.  Informasjon om eleven oppbevares i egen journal.

Sist endret 09.03.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Avdelingsleder - PPT

Se også

 
Login for redigering