Alvorlig skolefravær

Nittedal kommune har utarbeidet en egen veileder for forebygging og oppfølging av elever med alvorlig skolefravær til bruk i skolene.  

Alvorlig skolefravær er definert som:

  • Ugyldig fravær: 1 enkelttime eller mer
  • Høyt gyldig fravær: 10 dager i semesteret
  • Forsentkomming: 3 ganger på 1 måned
  • Møter opp på skolen, men forlater den igjen

Dersom en elev har alvorlig skolefravær skal lærer ta kontakt med foresatte for å informere om fraværet og snakke om årsaken til fraværet.  Dersom det er bekymring rundt fraværet skal skole og hjem samarbeide om å hjelpe eleven tilbake på skolen.

Hver dag teller! -veilederen, brosjyren og samarbeidsavtalen:

Her dag teller! -forebygging og oppfølging av alvorlig skolefravær (PDF, 2 MB)

Samarbeidsavtale og evaluering (PDF, 51 kB)

Brosjyre Alvorlig skolefravær (PDF, 302 kB)

Plakat: Nittedal kommunes modell for arbeid med alvorlig skolefravær (PDF, 77 kB)

 

Evaluering av veilederen

For å evaluere bruken av kommunens veileder for forebygging og oppfølging av alvorlig skolefravær ble det høsten 2012 sendt ut et evalueringsskjema til samtlige grunnskoler i Nittedal kommune.  Les oppsummeringen av denne evalueringen:

Evaluering av Alvorlig skolefravær veilederen (PDF, 537 kB)

Hjemmebesøk

PP-tjenesten jobber fortløpende for å sikre at skolene opplever veilederen som et nyttig verktøy.  Våren 2015 vil blant annet samarbeidsavtalen endres slik at den blir enklere.  Alle skoler vil da få en beskjed om at veilederen er revidert, og ungdomsskolene vil få en nytt besøk av PPT for å sikre at veiledren tas i bruk ved behov.

Som et resultat av at skolene har tatt veilederen i bruk, har PP-tjenesten fått et betydelig redusert antall henvisninger grunnet alvorlig skolefravær. Til tross for dette vil det i noen tilfeller være behov for at foreldre får bistand hjemme for å få eleven på skolen om morgenen. Kommunen trenger retningslinjer for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Håndboken: Hjemmebesøk som tiltak ved alvorlig skolefravær, har retningslinjer som vil sikre at familiene som har behov for bistand hjemme, får slik hjelp på et tidlig tidspunkt.  

Behov for hjemmebesøk? Praksis i Nittedal kommune er slik at Alvorlig skolefravær-veileder for forebygging og oppfølging skal alltid brukes fullt ut i nært samarbeid mellom skole og hjem.  Dersom dette ikke har gitt tilstrekkelig effekt henvises det til PPT som vurderer om hjemmebesøk er aktuelt.

Hjemmebesøk som tiltak ved alvorlig skolefravær - håndbok (PDF, 314 kB)

 

Viktige hjelpere

Dersom elever, foresatte eller skole har spøresmål eller opplever behov for hjelp knyttet til alvorlig skolefravær, er relevante instanser:

PPT

Barneverntjenesten

Helsestasjonen / skolehelsetjenesten

Barn og unges psykiske helsevern (BUP)

Familieteamet

Familievernkontoret

Sist endret 09.03.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering