Henvisning til PPT

Elever over 15 år, foresatte, skoler, barnehager og helsestasjon kan melde behov for bistand til PPT. Foresatte skal alltid samtykke ved henvisning til PPT. 

Ved behov for bistand fra PPT skal henvisningsskjema fylles ut. Dersom barnehage eller skole henviser, er kartlegging av førskolebarn og elevkartlegging i forbindelse med henvisning til PPT obligatoriske vedlegg.

Foresatte kan imidlertid også velge å henvise på egenhånd, da vil PPT ta kontakt med foresatte med spørsmål om det er i orden å innhente opplysninger fra barnehage/skole.

Barn og unge kan selv ta kontakt med PPT. Dersom man er under 16 år, vil PPT i samarbeid med barnet/ungdommen informere foresatte om kontakten.

Henvisningsskjema og vedlegg

Henvisningsgrunn til PPT 

er for eksempel:

  • syns- og/eller hørselshemming
  • forsinket utvikling
  • språk- og kommunikasjonsvansker
  • lærevansker
  • lese- og skrivevansker
  • mobbing
  • atferd/samspillvansker
  • sykdom som krever spesiell tilrettelegging
  • alvorlig skolefravær

Voksne med rett til opplæring på grunnskolens område kan også søke om bistand fra PP-tjenesten.

Videre henvisning

Dersom det er behov for en mer grundig utredning, eller ved mistanke om ulike diagnoser, kan PPT henvise eller bidra til henvisning til for eksempel habiliteringsenheterbarn og unges psykiske helsevern (BUP) og statlige pedagogiske kompetansesenter (STATPED). Eventuell videre henvisning skjer kun med foresattes samtykke.

Sist endret 09.12.2014
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering