Systemarbeid

I tillegg til å jobbe med utredning og oppfølging av barn og unge, arbeider PPT på systemnivå.  

Dette innebærer blant annet samarbeid med skolene, med for eksempel:

  • Ressursteam: PPT deltar i ressursteam på alle skolene i kommunen. De som deltar i ressursteam på skolene er som regel rektor, inspektør, spesialpedagoger og helsesøstre.
  • PALS: Postiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen. To av kommunens skoler er med i et landsomfattende prosjekt. PPT deltar i gruppene.
  • PIS grupper: Samtaletilbud i grupper for elever med skilte foreldre. Gruppene drives i samarbeid med skolehelsetjenesten.
  • Hele klasser: PPT veileder lærere i klasser med mye uro.
  • Intensive lesekurs: PPT veileder lærere som skal starte intensive lesekurs.
  • "Vi Bryr oss!"/SLT arbeid (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak): Samarbeid mellom kommunale instanser og frivillige foreninger som jobber med ungdom.

Tannhjul - Klikk for stort bilde

Sist endret 31.01.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering